Bezvýkopové opravy kanalizačních potrubí

Naše znalosti, zkušenosti a používané technologie nám umožňují realizovat každý váš projekt spolehlivě, včas a efektivně. Ať plánujete cokoli, z naší rozsáhlé palety možností vždy vybereme vhodné řešení sanace vaší kanalizace.

01
  • GFK-Liner
    Zatažení rukávce nasyceného pryskyřicí z tkaniny se skelnými vlákny.


Bezvýkopové opravy 2
  • Compact Pipe
    Zatažení plastového potrubí z PE tvarovaného z výroby do písmene „C“ do starého potrubí.


Bezvýkopové opravy 3


Burstlining na kanalizaci
Bezvýkopové opravy 4

  • Kanalizační roboty
    Opravy míst napojení přípojek do řadu či lokálního poškození potrubí injektováním kanalizační malty.

Bezvýkopové opravy 9

Bezvýkopové opravy 6

Bezvýkopové opravy 5

Bezvýkopové opravy 7

Bezvýkopové opravy 8

Bezvýkopové práce 10