Bezvýkopové opravy kanalizačních potrubí

Naše znalosti, zkušenosti a používané technologie nám umožňují realizovat každý váš projekt spolehlivě, včas a efektivně. Ať plánujete cokoli, z naší rozsáhlé palety možností vždy vybereme vhodné řešení sanace vaší kanalizace.

01
  • GFK-Liner
    Zatažení rukávce nasyceného pryskyřicí z tkaniny se skelnými vlákny.
 
Bezvýkopové opravy 2
  • Compact Pipe
    Zatažení plastového potrubí z PE tvarovaného z výroby do písmene „C“ do starého potrubí.
 
Bezvýkopové opravy 3
 
Burstlining na kanalizaci
 
Bezvýkopové opravy 4
  • Kanalizační roboty
    Opravy míst napojení přípojek do řadu či lokálního poškození potrubí injektováním kanalizační malty.
 
Bezvýkopové opravy 5