Bezvýkopové opravy vodovodních a plynovodních potrubí

Pro sanaci tlakových potrubí máme výběr z celé řady metod. Na základě komplexního posouzení stávajícího potrubí spolu s vámi vybereme tu nejvhodnější.

Bezvýkopové opravy 1
 
Bezvýkopové opravy 2
 • Sanace s volným mezikružím
  • Relining – Slipline
   Protažení nového PE potrubí menšího průměru stávajícím potrubím se vznikem volného mezikruží.
 
Bezvýkopové opravy 3
 • Sanace s přilnutím
  • Compact Pipe
   Protažení nového předtvarovaného PE potrubí stejného průměru stávajícím potrubím.
 
Bezvýkopové opravy 4
 • Sanace s přilnutím
  • DynTec
   Protažení nového PE potrubí stejného průměru přes redukční čelist stávajícím potrubím.
 
Bezvýkopové opravy 5
 • Sanace s destrukcí stávajícího potrubí
  • Burstlining
   Protažení nového PE nebo LT potrubí stejného nebo většího průměru do rozrušeného stávajícího potrubí.