Burstlining

Metoda spočívá v rozdrcení nebo rozřezání stávajícího potrubí zatahováním speciálně upravené hlavy. Současně s destrukcí stávajícího potrubí probíhá statické vtahování sanačního potrubí. Na rozdíl od jiných metod využívajících dynamických rázů zde nedochází k otřesům okolního terénu a k možnému narušení přidružených sítí.

  • Zvětšení průměru až o 1 dimenzi (dle geologických podmínek)
  • Vhodné pro stávající potrubí DN 100 – DN 400
  • Sanovaný materiál:
    ocel, LT, azbestocement, sklolaminát
  • Sanační materiál:
    PE (opláštěný), LT (se zámkovými spoji)
  • Bez čištění potrubí
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Berstlining 1