Burstlining na kanalizaci

Metoda spočívá v rozdrcení nebo rozřezání stávajícího potrubí zatahováním speciálně upravené hlavy. Současně s destrukcí stávajícího potrubí probíhá statické vtahování sanačního potrubí. Na rozdíl od jiných metod využívajících dynamických rázů zde nedochází k otřesům okolního terénu a k možnému narušení přidružených sítí.

  • Zvětšení průměru až o 1 dimenzi (dle geologických podmínek)
  • Vhodné pro stávající potrubí DN 100 – DN 400
  • Sanovaný materiál: bez omezení
  • Sanační materiál: Polypropylen
  • Bez čištění potrubí
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -


Video - burstlining do kanalizace