Čistírny odpadních vod

Image 0 -

Image 0 -

Image 0 -

Výstavba čistíren odpadních vod vyžaduje obsáhlé know-how v nejrůznějších specializovaných profesích. Jako generální dodavatel vám nabízíme optimální řešení každého problému. Profitujte na kompletním spektru služeb – od engineeringu až po uvedení do provozu.

Někdy stačí jen malá modifikace...
 • gravitační nátok nebo čerpání
 • česle
 • lapák písku a tuků
 • hrubé předčištění
 • aktivační nádrž
 • dosazovací nádrž
 • objekty dalších stupňů
 • odtok
 • zpracování kalů

a mnohdy jsou zapotřebí komplexní opatření:
 • sanace
 • rekonstrukce
 • novostavba.