Compact Pipe

Tato technologie pro sanaci kanalizace je shodná se sanací tlakového potrubí (viz str. 6). Pomocí speciální vodicí kladky lze potrubí předtvarované do průřezu ve tvaru písmene „C“ vtahovat do kanalizačního potrubí šachtou bez nutnosti provádět výkopové práce. Potrubí protažené přes průběžnou šachtu se po vykružení vyřízne a zatěsní.

  • Zachování stávající kapacity potrubí
  • Vhodné pro stávající potrubí DN 200 – DN 500
  • Sanovaný materiál:
    kamenina, beton, AC
  • Sanační materiál:
    předtvarovaný PE do tvaru písmene „C"
  • Sanace prováděná bez výkopových prací
  • Kvalitou a životností odpovídá sanované potrubí potrubí novému

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -