Compact Pipe

Do stávajícího vyčištěného úseku potrubí je zataženo pomocí navijáku předtvarované PE potrubí stejné dimenze. Po protažení se dle přesného technologického postupu sanační potrubí natlakuje horkou parou. Působením tlaku a tepla se potrubí zpět vykruží a přilne ke stěnám stávajícího potrubí.

  • Zachování stávající kapacity potrubí vzhledem ke snížení koeficientu drsnosti
  • Vhodné pro stávající potrubí DN 200 – DN 500 (pro DN 500 pouze PN 6)
  • Sanovaný materiál:
    LT, ocel, beton atd.
  • Sanační materiál:
    předtvarovaný PE do tvaru písmene „C"
  • Malé nároky na velikost montážních jam a zábor staveniště – vhodné pro intravilán
  • Kvalitou a životností odpovídá sanované potrubí potrubí novému
Image 0 -

Image 1 -