DynTec

Za působení stálé tažné síly se zatahuje standardní PE potrubí přes redukční čelist do stávajícího potrubí. Průměr sanačního potrubí je shodný s průměrem sanovaného úseku. Po uvolnění tažné síly se potrubí zpětně vykruží do požadovaného profilu.

  • Zachování stávající kapacity potrubí
  • Vhodné pro stávající potrubí DN 200 – DN 1300
  • Sanovaný materiál:
    LT, ocel, beton atd.
  • Sanační materiál:
    PE (granulát Hostalen CRP 100)
  • Kvalitou a životností odpovídá sanované potrubí novému potrubí
  • Při rovném úseku lze sanovat až 500 m
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -


DynTec 1