GFK-Liner

Instalace rukávu se skelnými vlákny a jeho vytvrzení UV lampou se vyznačuje snadnou manipulací na stavbě, ale především rychlým průběhem sanace. Omezení dopravy je minimální. Výrazně se eliminuje zatížení okolí hlukem a nečistotami ze stavby.

Do vyčištěného úseku potrubí se pomocí navijáku zatáhne již z výroby nasycený rukáv. Rukáv je připraven z tkaniny vyztužené skelnými vlákny a nasycený dle chemického složení odpadních vod buď polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí. Po zatažení se rukáv uzavře, vykruží parou a vytvrdí UV lampou. Následně jsou robotem otevřeny a zapraveny přípojky.

Zatažení vložky až do průměru DN 1000 je možné provádět skrz stávající kónus d 625 mm.
Vložku lze v rovném úseku zatahovat i přes jednotlivé šachty průběžně.

 • Možnosti volby tloušťky rukávu dle míry poškození kanalizace, tl. 3 – 28 mm
 • V případě potřeby 100% statická únosnost vložky
 • Minimální zmenšení průtočného profilu
 • Vysoká pevnost, E modul až 17 200 N/mm2
 • Vhodné pro dimenze od DN 200 až DN 1800
 • Vhodné pro kruhové, vejčité i tlamové profily
 • Uvedení kanalizace v nejkratším možném čase do provozu
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -Sanace propustků pod silnicemi a železnicemi

 • Technologií GFK-Liner;
 • kruhové, čtvercové profily;
 • speciální profily až do obvodu 5.652 mm;
 • minimální omezení dopravy;
 • zednické zapravení výústních objektů.
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 - • V případě potřeby 100% statická únosnost vložky;
 • minimální zmenšení průtočného profilu;
 • uvedení kanalizace v nejkratším možném čase do provozu.
Image 0 -

Image 1 -


Video