motiv

Inženýrské sítě

Image 0 -

Image 0 -

Image 0 -

Image 0 -

Vše z jedné ruky.
Široké spektrum našich činností a technologií nám dovoluje realizovat Vaše inženýrské sítě rychle, efektivně a hospodárně.

Rozsah naší činnosti sahá od bezplatných konzultací při posuzování záměrů výstavby, oprav a rekonstrukcí přes projektování, vlastní výstavbu až po zajištění potřebné součinnosti obecních i státních institucí, vlastníků sítí a správců komunikací. V případě zájmu investora zajišťujeme i kolaudace a zkušební provoz.

  • Kanalizační stoky a objekty
  • Rozvody pitné a užitkové vody
  • Plynovody
  • Teplovody
  • Potrubí pro dopravu dalších médií

Naše záruky

Dodržení termínů – díky velikosti a struktuře naší společnosti jsme schopni provedení stavby flexibilně přizpůsobit vašim představám o termínech
Citlivá řešení – i na stavbách v citlivém prostředí, jako jsou oblasti vnitřní zástavby města, ekologicky chráněné území či areály průmyslových podniků při nepřerušeném provozu najdeme odpovídající řešení.
S jistotou – dodržování bezpečnosti práce a minimalizace dopadu na životní prostředí na našich stavbách je pro nás samozřejmostí.

Nepřetržitý servis – po zprostředkování díla zajišťujeme pozáruční servis i havarijní služby.