Jímání, akumulace a zásobování vodou

Image 0 -

Image 0 -

Voda je naše nejcennější surovina. Systémy jímání vody ideálně pomáhají kompenzovat jak nedostatek, tak i přebytek vody. Nabízíme vám projekci, realizaci, údržbu vašich vodohospodářských zařízení.

Projektujeme, stavíme, vystrojujeme a sanujeme pro vás:
  • studny
  • jímací objekty
  • úpravny vody
  • čerpací stanice
  • vodojemy
  • vodní díla a nádrže.