Kanalizační stoky a objekty

Image 0 -

Image 0 -

Realizujeme stavby ze všech materiálů a libovolných dimenzí a tlakových řad:
  • stoky, podtlakové, tlakové a gravitační kanalizace a objekty na nich
  • dešťové kanalizace
  • shybky pod vodními toky
  • retenční potrubí
  • přečerpávací stanice
  • drenáže a vsakovací objekty
  • odlučovače ropných látek.

Provádíme i výstavbu kanalizací velkých průměrů, v hlubokých výkopech a s náročným pažením. Součástí našich dodávek jsou i zděné páteřní stoky, spojné i oddělovací komory či velká spadiště.