motiv

Komunikace, chodníky a činnost prováděná hornickým způsobem

Image 0 -

Image 0 -

Image 0 -

Součástí výstavby trubních sítí je velmi často i obnova či výstavba chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a silničních komunikací. Proto naše společnost nabízí a provádí i výstavbu těchto stavebních objektů.

Městské a obecní komunikace, obslužné silnice, parkoviště a chodníky

provádíme jako součást staveb inženýrských sítí i jako samostatné zakázky.

Opravy, rekonstrukce či novou výstavbu

jakýchkoliv typů povrchů a únosnosti s výjimkou dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic pro velmi těžkou dopravu.

Podzemní stavby, šachty, štoly a tunely

Pro poskytnutí kompletních služeb v rámci zasíťování území realizujeme práce prováděné hornickým způsobem jako další možnost realizace stavebních prací, která omezuje narušování povrchů komunikací a nebrání plynulému chodu dopravní infrastruktury.