Krátké vložky Short Liner

 • bezvýkopové opravy potrubí světlosti DN 100 až DN 800
 • Lokální poškození: netěsné spoje, praskliny, vypadlé střepy

Krátké vložky do kanalizačních přípojek pomocí kanalizačního robota

 • oprava netěsného spoje v kanalizační přípojce krátkou vložkou
 • oprava lokálního poškození kanalizace v místě napojení kanalizační přípojky
 • krátké vložky do kanalizačních přípojek po sanaci rukávem ve vejčitých profilech
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -Postup opravy

 1. Vyčištění potrubí
 2. Monitoring potrubí
 3. Aplikace bezzápachové pryskyřice na rohož z chemicky odolného skelného vlákna
 4. Obalení pakru
 5. Instalace pakru na poškozené místo
 6. Nafouknutí pakru, vytvrzení vložky
 7. Vyfouknutí pakru, vytažení z potrubí

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -