Oddělení bezvýkopových technologií

Semerádová Šedivá Tereza - vedoucí
obchodu bezvýkopových technologií
e-mail: sediva@zepris.cz mobil: +420 777 710 027
 
Křížová Jana - technik e-mail: krizova@zepris.cz mobil: +420 733 698 579
 
Ohrablo Branislav - stavbyvedoucí e-mail: ohrablo@zepris.cz mobil: +420 734 437 276

Polívka Jan
- stavbyvedoucí

e-mail: polivka@zepris.cz

mobil: +420 731 530 176