Opravy prováděné zednicky

Postup prací

  1. Vyčištění, otryskání
  2. Oprava vydrolených spár kanalizačními maltami
  3. Lokální opravy kanalizačními cihlami Klinker nebo čedičovými cihlami
  4. Aplikace stěrky

  • Sanace průlezných kanálů
  • Kruhové i vejčité profily
  • Částečný nebo úplný obklad
  • Ruční stěrkování
  • Aplikace celoplošné stěrky nástřikem
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -