Potrubí pro dopravu dalších médií

Image 0 - Oprava okruhu technologické tlakové vody v areálu Česká rafinérská, a.s.
Oprava okruhu technologické tlakové vody v areálu Česká rafinérská, a.s.
  • teplovody
  • ocelové potrubí pro dopravu chemikálií
  • požární systémy
  • potrubí se stlačeným vzduchem
  • potrubí pro technické plyny
  • zařízení pro aktivní protikorozní ochranu
  • řídicí a regulační jednotky