Plynovody

Image 0 -

Od přivaděče přes regulační stanici, rozvody až po domovní přípojku. Anebo jenom část z toho. Nabízíme projektování, výstavbu a asistenci při zprovoznění jako komplexní službu.

Provádíme výstavbu NT, ST i VT plynovodů libovolných dimenzí a z veškerých používaných materiálů.