Polyuretanový nástřik – 3M Scotchkote 2400

Jedná se o bezvýkopovou technologii odstředivého polyuretanového nástřiku. Sanace je prováděna pomocí rotační hlavy s míchacím zařízením připojeným hadicí k aplikačnímu zařízení. Sanovaný úsek může být uveden do provozu již 90 minut po provedení aplikace.

 • Zachování stávající kapacity potrubí
 • Vhodné pro stávající potrubí DN 100 – DN 600
 • Sanovaný materiál:
  LT, ocel, beton atd.
 • Sanační materiál:
  Strukturální dvousložkový polyuretan Scotchkote 2400 (vyhovuje požadavkům na materiál dle normy ASTM F1216-09)
 • Plně strukturální (samonosný nástřik), hygienický nástřik
 • Malé nároky na velikost montážních jam a zábor staveniště
 • Aplikace po úsecích do 200 m
 • Aplikací technologie obvykle nedochází k ucpání přípojek
 • Velmi rychlá aplikace a následné vytvrdnutí nástřiku
 • Kontrola nástřiku inspekční kamerou již 20 minut po ukončení aplikace
3m
Image 0 -

Image 1 -


Polyuretanový nástřik foto 1