Čistírna odpadních vod a tlaková kanalizace ve Starém Kolíně

Období 8/2012 - 7/2014
Lokalita Starý Kolín, okr. Kolín
Objednatel obec Starý Kolín
 
Informace
  • výstavba hlavních a podružných řadů tlakové kanalizace v délce 18,5 km
  • výstavba 528 ks čerpacích stanic
  • výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 1950 EO