Injekční štola - zajištění stability hráze vodního díla Janov

Období 4/2012 - 11/2012
Lokalita Mostecká přehrada
Objednatel Subterra a.s.
 
Informace

Provedení sekundárního železobetonového ostění na zajištění injektáží ve štole pro zamezení průsaků vody z přehradní zdrže do tělesa vlastní hráze