Intenzifikace ČOV Skorkov

Období 10/2014 - 9/2015
Lokalita Skorkov, okr. Mladá Boleslav
Objednatel obec Skorkov
 
Informace

Intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod pro 1500 EO.

  Rekonstrukce:
 • provozní objekt a odlehčovací komory
 • areálová komunikace a oplocení
 • 2x aktivační a dosazovací nádrž
 • studna a čerpací stanice
 • odpad z ČOV a dešťové nádrže
 • Nové objekty:
 • česlovna a lapák písku
 • měrný Venturiho žlab
 • kalová sila a kalové hospodářství
 • spojovací potrubí a měrné objekty
 • vodovodní rozvody a rozvody NN