Intenzifikace ČOV Zbraslavice

Období 7/2014 - 7/2015
Lokalita Zbraslavice, okr. Kutná Hora
Objednatel Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
 
Informace

Intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod pro 1200 EO.

  Demolice stávajících objektů
  Rekonstrukce:
 • provozní budova a oplocení
 • výpustní objekt a dešťová zdrž
 • kalojemy a plocha pro kontejner na shrabky
 • Nové objekty:
 • monoblok - čerpací stanice, selektor, nitrifikace a denitirifikace, dosazovací nádrž, dmychárna
 • svozová jímka a nádrž pro srážení fosforu
 • hrubé předčištění a trubní propoje
 • lapák štěrku