Inženýrské sítě a komunikace v Újezdu u Průhonic

Období 8/2015 - 6/2016
Lokalita Újezd u Průhonic
Objednatel TEMPUS NET s.r.o., Praha 5
 
Informace
  • výstavba gravitační kanalizace včetně přípojek v celkové délce 1662 m, materiál polypropylen
  • výstavba vodovodu včetně přípojek v celkové délce 2007 m, materiál polyethylen
  • výstavba plynovodu včetně přípojek a přeložky v celkové délce 1902 m, materiál polyethylen
  • výstavba veřejného osvětlení a rozvodu NN
  • vybudování protékané retenční nádrže o objemu 1200 m3, zapuštěné v rostlém terénu
  • výstavba komunikací
  • realizace terénních a parkových úprav
  • příprava území