Inženýrské sítě pro Auto Jarov

Období 3/2013 - 9/2013
Lokalita Praha 4 - Kunratice
Objednatel STEP, spol. s r.o.
 
Informace
  • výstavba kanalizace délky 816 m, z toho 160 m kanalizace bylo provedeno hornickým způsobem - štolováním
  • výstavba vodovodu délky 119 m
  • výstavba plynovodu délky 227 m
  • výstavba odlučovače ropných látek
  • výstavba retenční nádrže 62 m3