Inženýrské sítě pro nové rodinné domy v Praze - Březiněvsi

Období 6/2011 - 10/2011
Lokalita Praha 8 - Březiněves
Objednatel AKRO land s.r.o.
 
Informace
  • výstavba kanalizačních, vodovodních a plynovodních řadů včetně přípojek
  • výstavba komunikací včetně odvodnění - drenáže, uliční vpusti