Inženýrské sítě pro „Obytnou zónu Březinka“

Období 1/2008 - 10/2008
Lokalita Praha - Březiněves
Objednatel Březiněves a.s.
 
Informace
  • vodovod PE 32, 110, 160, délka 818 m včetně přípojek
  • kanalizace gravitační - kamenina DN 200, 300, 400, délka 1 548 m včetně přípojek
  • STL plynovod PE 25, 50, délka 616 m včetně přípojek
  • komunikace - zámková dlažba
  • sadové úprava