Inženýrské sítě pro obytný soubor Mandava u Štiřína

Období 3/2006 - 2/2007
Lokalita Mandava u Štiřína
Objednatel TZ Praha a.s.
 
Informace
  • výstavba splaškové a dešťové kanalizace
  • výstavba vodovodu
  • retenční nádrž
  • plynovod
  • komunikace