Inženýrské sítě pro obytný soubor Na Lhotách, Kunratice

Období 8/2004 - 12/2007
Lokalita Praha 4 - Kunratice
Objednatel K-STAVBY, a.s.
 
Informace
  • výstavba splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek
  • výstavba vodovodu a plynovodu včetně přípojek
  • výstavba komunikace
  • výstavba čistírny odpadních vod