Inženýrské sítě pro obytný soubor "Radotín Lahovská"

Období 1/2007 - 4/2008
Lokalita Praha 5
Objednatel ORCO ESTATE, s.r.o.
 
Informace
  • výstavba gravitační splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek
  • výstavba plynovodu včetně přípojek
  • výstavba vodovodu včetně přípojek
  • realizace terénních úprav a opěrné zdi