Inženýrské sítě pro výstavbu nových RD v Praze 5 – Řeporyje

Období 5/2007 - 6/2008
Lokalita Praha 5 – Řeporyje
Objednatel REVAL s.r.o., STAV-SV s.r.o., AVALON PLUS s.r.o.
 
Informace
  • gravitační kanalizace KTH 300 1,06 km
  • tlaková kanalizace PE 100 0,5 km
  • vodovodní řady LTH 150 0,97 km
  • vodovodní a kanalizační přípojky 61ks
  • vsakovací drenáže komunikace
  • vsakovací systém u jednotlivých pozemků
  • čerpací stanice – stavba i technologie včetně přípojky NN
  • komunikace, chodníky, sejmutí ornice
  • veřejné osvětlení, koordinace rozvodů NN