Jeneč - inženýrské sítě pro obchodní a průmyslovou zónu R6

Období 5/2007 - 9/2007
Lokalita Praha - západ
Objednatel Skanska R6 Logistics Park, a.s.
 
Informace
  • rekonstrukce přívodního vodovodního řadu v obci a posilovací čerpací stanice
  • výstavba splaškové a dešťové kanalizace
  • realizace suchého poldru
  • stavba plynovodního potrubí
  • výstavba komunikací a realizace sadových úprav