Jeneč - IS pro obchodní a průmyslovou zónu R6

Období 5/2007 - 9/2007
Lokalita Jeneč, okr. Praha - západ
Objednatel Skanska property Czech Republice, s.r.o.
 
Informace
  • výstavba splaškové a dešťové kanalizace
  • realizace suchého poldru
  • rekonstrukce přívodního vodovodního řadu
  • výstavba posilovací čerpací stanice
  • stavba plynovodu
  • realizace komunikací a sadových úprav