Kategorie Vodohospodářské objekty Jímání, akumulace a zásobování vodou

Vodovod a kanalizace Zadní Třebaň
Období 8/2014 - 12/2015
Lokalita Zadní Třebaň, okr. Beroun
Objednatel obec Zadní Třebaň
Výstavba vodojemu ve Vraném nad Vltavou
Období 8/2015 - 11/2015
Lokalita Vrané nad Vltavou, okr. Praha - západ
Objednatel obec Vrané nad Vltavou
Vodojem s úpravnou vody a výstavba vodovodu pro obec Králova Lhota
Období 10/2014 - 7/2015
Lokalita Králova Lhota, okr. Písek
Objednatel obec Králova Lhota
Stavba veřejného vodovodu a vodojemu v Cerhenicích
Období 7/2011 - 6/2014
Lokalita Cerhenice, okr. Kolín
Objednatel městys Cerhenice
Jizbice - vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod
Období 4/2011 - 6/2013
Lokalita Jizbice, okr. Nymburk
Objednatel obec Jizbice
Vodovod v obcích Klučov a Lstiboř
Období 10/2010 - 4/2013
Lokalita Klučov, Lstiboř, okr. Kolín
Objednatel obec Klučov
Ženklava - vybudování samostatného horního tlakového pásma
Období 8/2012 - 11/2012
Lokalita Ženklava, okr. Nový Jičín
Objednatel Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Karviná - sanace Kružberského přivaděče
Období 2/2011 - 7/2012
Lokalita Karviná
Objednatel Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Obnova vodovodního řadu ve Vestci u Hříměždic
Období 9/2010 - 2/2011
Lokalita Vestec u Hříměždic
Objednatel obec Hříměždice
Rozvod vodovodní sítě v obci Otmíče
Období 4/2010 - 9/2010
Lokalita obec Otmíče
Objednatel obec Otmíče
Psáry, Dolní Jirčany - kanalizace, vodovod, ČOV
Období 12/2009 - 10/2010
Lokalita obec Psáry, Dolní Jirčany
Objednatel obec Psáry
Vodovodní přivaděč Činěves - Velenice
Období 7/2008 - 6/2009
Lokalita Činěves - Velenice
Objednatel Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
1 2 > >>|