Jizbice - vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod

Období 4/2011 - 6/2013
Lokalita Jizbice, okr. Nymburk
Objednatel obec Jizbice
 
Informace
  • výstavba 7,54 km vodovodu včetně 214 ks přípojek
  • výstavba 7,52 km gravitační a tlakové kanalizace včetně 214 ks přípojek
  • výstavba 69 ks domovních čerpacích jímek s vystrojenou technologií
  • výstavba ČOV pro 500 EO a 3 ks čerpacích stanic
  • výstavba automatické tlakové stanice
  • výstavba komunikace