Kanalizace a čistírna odpadních vod v Liběchově

Období 3/2010 - 10/2011
Lokalita Liběchov, okr. Mělník
Objednatel město Liběchov
 
Informace
  • výstavba a rekonstrukce kanalizace
  • kanalizace tlaková d 90 - 63, délky 1 km, gravitační DN 250 - 600, délky 6 km
  • výstavba kanalizačních přípojek - 231 ks včetně domovních čerpacích jímek a montáže čerpadel
  • výstavba a rekonstrukce ČOV pro 1550 EO a 1 ks čerpací stanice
  • podchod pod vodním tokem pomocí 4 ks shybek
  • provedení komunikací