Kanalizace a ČOV Mcely

Období 3/2011 - 2/2012
Lokalita Mcely, okr. Nymburk
Objednatel obec Mcely
 
Informace
  • výstavba tlakové kanalizace délky 5 km bezvýkopovou metodou - řízenými podvrty
  • výstavba podružných kanalizačních řadů zakončenými čerpacími jímkami s možností připojení k 152 objektům
  • výstavba ČOV pro 680 EO