Kanalizace a vodovod ve Velké Chuchli, ul. Na Hvězdárně

Období 11/2008 - 6/2009
Lokalita Praha 5 - Velká Chuchle
Objednatel Hlavní město Praha
 
Informace
  • výstavba nového sběrače dešťových vod z materiálu - železobeton s čedičovou vystýlkou o průměru 800 mm a z kameniny o průměru 600 mm
  • provedení přeložky vodovodního řadu včetně přípojek z materiálu tvárné litiny o průměru 150 mm
  • revizní šachty z čedičových cihel f.EUTIT a malty f.EUFIX
  • provedení přeložky spadišťové šachty splaškové kanalizace v hl. 7m
  • technologie: provádění hornickým způsobem pod všemi stávajícími sítěmi