Kanalizace v Praze 4 - Jižním městě - BÁŇSKÝ ZPŮSOB

Období 7/2008
Lokalita Praha 4 - Jižní Město
Objednatel SEFIMOTA a.s.
 
Informace
  • přípojky splaškové a dešťové kanalizace ve štole v rámci stavby "Rekonstrukce centrální kotelny v Praze 4"