Kanalizace, vodovod a ČOV v obci Chrást

Období 9/2009 - 4/2011
Lokalita Chrást u Poříčan
Objednatel obec Chrást
 
Informace
  • výstavba gravitační a tlakové kanalizace včetně přípojek, o průměru 90, 200-300 mm, délky 4,6 km
  • výstavba vodovodu včetně přípojek o průměru 90-110 mm, délky 5,3 km
  • výstavba čistírny odpadních vod pro 500 ekvivalentních obyvatel
  • výstavba čerpacích stanice