Komunikace a chodník v ulici Roztocká v Úholičkách

Období 4/2014 - 9/2014
Lokalita Úholičky, Praha - západ
Objednatel obec Úholičky
 
Informace
  • vybudování dešťové kanalizace délky 355 m, DN300
  • výstavba veřejného osvětlení
  • výstavba parkovacích stání
  • výstavba chodníků
  • oprava komunikace
  • homogenizace asfaltového krytu