Letiště Praha - ČOV Sever, sanace betonových konstrukcí a výměna aeračního systému

Období 8/2014 - 10/2014
Lokalita Praha 6 - Ruzyně
Objednatel Letiště Praha, a.s.
 
Informace
  • sanace povrchu stávajících železobetonových nádrží: odsekání degradovaného betonu, odsekání degradovaného betonu, očištění podkladu otryskáním suchým křemičitým pískem, sanace ploch a výztuže minerální, polymery modifikovanou maltou a reprofilaci sanační cementovou maltou
  • provedení kompletní montáže systému aerace ČOV za použití aerační systému ASEKO