Na Hvězdárně - Velkách Chuchle, příprava území pro viladomy

Období 8/2009 - 4/2011
Lokalita Praha - Velká Chuchle
Objednatel FINEP Chuchle a.s.
 
Informace
  • výstavba gravitační kanalizace z kameninového potrubí v délce 2,4 km včetně přípojek
  • výstavba vodovodu z litinového potrubí v délce 1,2 km včetně přípojek
  • výstavba STL plynovodu v délce 0,7 km včetně přípojek
  • výstavba veřejného osvětlení
  • výstavba komunikací v rozsahu 4000 m2 včetně chodníků, parkovacích stání a vsakovacích drenáží
  • terénní a sadové úpravy včetně realizace gabionových opěrných stěn
  • napojení na řady stávajících sítí a realizace opěrných pilířků