Nová kanalizace a ČOV v Předměřich nad Jizerou

Období 4/2011 - 11/2012
Lokalita Předměřice nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
Objednatel obec Předměřice nad Jizerou
 
Informace
  • výstavba tlakové kanalizace délky 4,1 km, o průměru 40 - 125 mm, materiál polyethylén
  • výstavba gravitační kanalizace délky 5,3 km, o průměru 150 - 400 mm, materiál polypropylen
  • výstavba dvou čerpacích stanic včetně výtlačného řadu
  • výstavba čistírny odpadních vod pro 822 ekvivalentních obyvatel
  • výstavba 57 domovních čerpacích jímek
  • oprava komunikací - asfaltobeton