Obnova přívodního vodovodního řadu z vodojemu Kojetice

Období 10/2014 - 12/2014
Lokalita Kojetice - Neratovice
Objednatel Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
 
Informace
  • oprava vodovodního přivaděče bezvýkopovou metodou Relining, tj. vložením polyethylenového potrubí DN 500 do ocelového potrubí DN 600
  • vystrojení 3 ks armaturních šachet a montáž obtoku