Obnova vodovodních řadů v ulici Podolská v Praze 4

Období 12/2010 - 2/2011
Lokalita Praha 4 - Podolí
Objednatel Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 
Informace
  • sanace vodovodního řadu o průměru 125 mm, z materiálu litiny, pomocí bezvýkopové technologie Berstlining
  • sanace vodovodního řadu o průměru 400 mm, z materiálu polyethylen, pomocí bezvýkopové technologie DynTec
  • výměna sedmi šoupat o půměru 400 a 300 mm s odbočkou
  • montážní jámy hloubky 4 m za použití hornického pažení