Obnova vodovodního řadu v ul. Pod Hřbitovem v Praze 6

Období 3/2014 - 5/2015
Lokalita Praha 6 - Ruzyně
Objednatel Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 
Informace

Obnova litinového potrubí vodovodního přivaděče DN 1200:

  • bezvýkopovou metodou Relining v délce 370 m
  • hloubeným výkopem v délce 600 m