Obnova vodovodního řadu ve Vestci u Hříměždic

Období 9/2010 - 2/2011
Lokalita Vestec u Hříměždic
Objednatel obec Hříměždice
 
Informace
  • obnova vodovodního řadu o průměru 110 mm technologií řízených podvrtů, délky 0,74 km
  • napojení 27 ks domovních vodovodních přípojek
  • rekonstrukce technologie úpravny vod