Obnova vodovodu pro elektrárnu Prunéřov

Období 9/2012 - 10/2013
Lokalita Elektrárna Prunéřov
Objednatel Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
 
Informace
  • sanace bezvýkopovou metodou DynTec včetně propojů a tlakových zkoušek:
    - ocelové potrubí výtlačných řadů surové vody dimenze 800 mm v délce 1770 m
    -  ocelové potrubí odpadní oteplené chladící vody dimenze 600 - 700 mm v délce 1903 m
  • monitoring a vyčištění stávajícího potrubí