Odkanalizování městské části Praha 5 - Slivenec

Období 11/2010 - 6/2012
Lokalita Praha 5 - Slivenec
Objednatel Hlavní město Praha
 
Informace
  • výstavba gravitační kanalizace kanalizace o průměru 75 - 160 mm včetně 250 ks přípojek
  • výstavba kanalizační výtlačných řadů realizovaných protlakem
  • výstavba čerpací stanice